Algemene Voorwaarden website Theater 't Souffleurke (versie aug 2022)

Gegevens vereniging:

Vzw theater ‘t Souffleurke
p.a. Claire van Bruaene
Herderstraat 65
8800 ROESELARE
e-mail: info@tsouffleurke.be
Tel: 051 20 26 04
GSM: +32 (0)478 36 49 47
Ondernemingsnummer 0423.595.832
vrijgesteld van BTW, art. 44 van het BTW-wetboek

Artikel 1: Toepassing

De website van Theater ‘t Souffleurke, een vzw met maatschappelijke zetel te Herderstraat 65, 8800 Roeselare, biedt haar bezoekers de mogelijkheid om tickets online aan te kopen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde ticketprijzen zijn uitgedrukt in EURO, zonder toevoeging van BTW. Als klein toneelgezelschap zijn wij vrijgesteld van een BTW-aangifte volgens art. 44 van het Belgisch BTW-wetboek. Bij het boeken van tickets wordt geen commissie of administratiekost aangerekend.

Artikel 3: Betaling

3.1 De koper van tickets heeft de keuze tussen traditionele overschrijving en online betaling

3.2 Via online overschrijving is de aankoop voldaan wanneer het bedrag op onze rekening staat: KBC reknr: BE13 4676 3415 2139

3.3  Alle elektronische betaaltransacties op deze website www.tsouffleurke.be worden veilig afgehandeld door de Payment Service Provider ‘Mollie Payments BV’. De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalmethoden (bancontact, paypal, ….)

3.4 Door tickets aan te kopen op www.tsouffleurke.be gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van onze betaalpartner Mollie Payments BV. (https://www.mollie.com/be/user-agreement).

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomt

Nadat de betaling is uitgevoerd krijgt u van ons een e-mail met de bevestiging van de aankoop. De genummerde plaatsen worden door ons ingevuld en de avond van de voorstelling toegewezen. 

Artikel 5: Overmacht

In geval van overmacht heeft onze vereniging het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Wij voorzien daarbij steeds in een terugbetaling of omboeking van tickets.

Artikel 6: Recht

Op bovenstaande voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 7: Klachten

Zijn er klachten, gebreken of vragen? Neem dan contact met ons op:

Vzw theater ‘t Souffleurke

p.a. Claire van Bruaene

Herderstraat 65

8800 ROESELARE

e-mail: info(at)tsouffleurke.be

Tel: 051 20 26 04 - GSM: +32 (0)478 36 49 47