dinsdag 2 juli 2024

Op twee zondagen - 7 juli en 25 augustus - kan je weer genieten van gratis openluchttheater in de groene long van de binnenstad. Een achttal Roeselaarse toneelgroepen brengen er korte uiteenlopende theateracts of improvisatie. 't Souffleuke Rumbeke neemt de eerste zondag deel, je vindt ons tussen 13u30 en 17u30 aan 't Noordhof (ingang via Noordstraat of Kattenstraat). Iedereen van harte welkom, we duimen voor goed weer. Bij regen gaat het evenement niet door.

Onze huisregisseur Gino Bruneel vuurt 'Het leven zit vol vraagtekens' op jullie af. Komen er antwoorden of blijft er twijfel? Elk toneelgezelschap treedt 6 keer op: om 14 u. - 14.45 u. - 15.30 u. - 16.15 u. - 17 u. en 17.45 u. Elke voorstelling duurt ongeveer 15 minuten.